Sådan læser brugere din hjemmeside

4 forskellige læsemønstre er det som brugere anvender ved web-tekster … Brugere skanner tekster, de skimmer tekster, de læser tekster og de skipper tekster.

Forstå forskellen i de 4 læsemønstre … så forstår du brugeres digitale adfærd …. Og det bliver nemmere for dig at skrive tekster der fanger de rigtige brugere.

Brugere læser med flakkende blik

Når brugere læser digitale tekster sker det på en flakkende måde, hvor de leder efter svar på konkrete spørgsmål og ellers lader sig lede rundt i forhold til det som fanger blikket og vækker interesse.

Digitale tekster læses altså non-lineært – i modsætning til bøger som er lineær læsning.
 


De 4 læsemønstre

Dine brugere skifter mellem 4 forskellige læsemønstre, når de lander på din hjemmeside.

 • De skanner når de leder efter specifikke informationer.
 • De skimmer når de danner sig overblik over indhold.
 • De læser når de finder relevante informationer.
 • De skipper når de undlader at læse tekster.

Dine tekster på hjemmesiden bør tage hensyn til alle 4 læsemønstre.
 


SKANNE – for at finde specifikke informationer


Eye-track undersøgelser viser at 79% af brugere skanner tekster når de leder efter specifikke informationer.

Hjælp dine brugere til bedre skanning ved at sørge for:

 • Klare overskrifter
 • Små overskuelige afsnit med mellem-overskrifter
 • Punkt-opstillinger
 • Facts … (navne, steder, tal)
 • Vigtige ord fremhævet med fed
 • Det vigtigste skrives først

 


SKIMME – for at danne overblik


19% skimmer hele tiden ved at køre blikket ned over siden for at danne sig overblik og for at finde noget der er værd at læse.

Hjælp dine brugere til bedre skimning ved at sørge for:

 • Sigende overskrifter i hele sætninger
 • Resume øverst lige efter hoved-overskriften (kaldes en manchet)
 • Mellem-overskrifter med hovedpointer i hele sætninger
 • Afsnit indledt med de vigtigste pointer forrest

 


LÆSE – for at gå i dybden med tekster


Læsning er når brugerne enten læser hele tekst-siden fra start til slut eller læser hele afsnit. En undersøgelse viser at 16% af brugerne læste tekster ord for ord.

Hjælp dine brugere til bedre og mere læsning ved at sørge for:

 • Sigende overskrift (som en hel sætning)
 • Mellem-overskrifter der inviterer til læsning
 • Kortere afsnit (1-2 sætninger i afsnit øger mængden der læses)
 • Undgå afsnit længere end 5 linjer
 • Spændende facts der springer i øjnene (høj kvalitet og den rette sprogtone)

 


SKIPPE – for at vælge tekster fra


At skippe tekster er den hyppigste adfærd, men umuligt at sætte % på. Tekster skippes når brugere efter få ord og efter kort tid vurderer at teksten ikke er relevant eller interessant.

Du stræber selvfølgelig efter at dine brugere bliver på hjemmesiden længst muligt og får læst det meste … Men brugervenlighed handler også om at hjælpe dine brugere med at vælge irrelevante tekster fra … (også selvom det kan lyde underligt når du selv synes det hele er relevant).

Der vil være brugere som har forvildet sig ind på din hjemmeside og som hurtigt konstaterer at din hjemmeside ikke opfylder brugerens behov (og derfor aldrig ender som kunde).

Hjælp dine brugere til bedre skipping ved at sørge for:

 • Klare titler og beskrivelser i søgeresultater (SEO)
 • Søgemaskineoptimeret tekster i forhold til relevante søgeord (SEO)
 • Klare overskrifter
 • Link til sider med stærk relation til den side du linker fra (Links tiltrækker ikke blot de relevante brugere; de hjælper også brugere, der ikke er interesserede i det pågældende emne med at vælge teksten fra)

SÅDAN understøtter du alle 4 læsemønstre samtidig

 • Prioritér altid at have en klar overskrift.
 • Brug manchetten (den indledende tekst) til at resumere hele tekstens indhold.
 • Del tekster op på en logisk måde – og synliggør dispositionen med mellemoverskrifter.
 • Formulér mellemoverskrifter som hele sætninger med nøgleord først.
 • Hold afsnit på under 5 linjer – og indled dem med nøgleord.
 • Fremhæv facts og andre interessante oplysninger – fx med punktopstillinger.
 • Link til relaterede sider og gode alternativer.
 • Søgemaskineoptimér din tekst – og gør det i det hele taget let at finde den.

 


 
KILDE: Uddrag fra Børge Kristensen´s artikel “De 4 læsemønstre”. Du finder mere forklaring til undersøgelsen her: http://www.copenux.dk/laesemoenstre